Planlegg ditt Erasmus+ prosjekt

Å planlegge et Erasmus+-prosjekt er en spennende og utfordrende prosess som krever nøye vurdering og forberedelse.

Her er noen viktige tips du bør følge når du planlegger et Erasmus+-prosjekt for skolen din:

Tips for å komme i gang

Å etablere et støttende miljø på skolen er avgjørende for suksessen til et Erasmus+-prosjekt. Dette innebærer å fremme en kultur for åpenhet, samarbeid og interkulturell bevissthet i skolesamfunnet. Ved å dyrke et miljø som verdsetter internasjonalt samarbeid, vil lærere, studenter og ansatte bli mer motivert til å delta aktivt og bidra effektivt til prosjektets mål.

DANN ET TEAM SOM SKAL JOBBE MED SKOLENS INTERNASJONALE AKTIVITETER OG HVOR MEDLEMENNE REPRENTERER ULIKE ROLLER OG INTERESSER

  1. Identifiser teammedlemmer: Velg personer fra ulike avdelinger eller områder innen skolen som har en genuin interesse for internasjonalisering. Dette kan inkludere lærere, administratorer, rådgivere.
  2. Diverse ferdighetssett: Sørg for at teammedlemmene har en rekke ferdigheter og ekspertise som er i tråd med målene for de internasjonale aktivitetene.
  3. Definer roller og ansvar: Skisser tydelig ansvar og forventninger til hvert teammedlem. Dette vil bidra til å sikre ansvarlighet og effektivt samarbeid i teamet.

SØRG FOR AT SKOLELEDEREN ER AKTIV I DET INTERNASJONALE ARBEIDET VED Å GJØRE DEM TIL EN DEL AV DENNE GRUPPEN

  1. Fremme ledelsesengasjement: Engasjere skolelederen i planleggings- og beslutningsprosessene knyttet til internasjonale aktiviteter. Understrek viktigheten av deres aktive engasjement og støtte. .
  2. Utpek en lederrolle : Oppmuntre skolelederen til å påta seg en spesifikk rolle i teamet, for eksempel en prosjektsponsor eller en talsmann for internasjonale initiativer. Dette vil bidra til å skape en felles visjon og vise skolens engasjement for internasjonalisering.

FOKUS PÅ SKOLEN DIN SINE BEHOV OG IKKE PÅ HVILKE AKTIVITETER DU VIL GJØRE OG LAND DU VIL BESØKE

  1. Gjennomfør selvevalueringsanalysen : Evaluer dagens internasjonaliseringstilstand i skolen. Identifiser de spesifikke behovene, prioriteringene og utfordringene som skolen ønsker å møte gjennom internasjonale aktiviteter.
  2. Avstemme aktiviteter med mål: Avstemme aktiviteter med mål: Utvikle en internasjonaliseringsstrategi som tilpasser internasjonale aktiviteter med skolens mål og ambisjoner med utgangspunkt i egenvurderingsprosessen skolen har utført. Dette vil sikre at de valgte aktivitetene er meningsfulle og fordelaktige for skolesamfunnet.

INVESTER TID I Å ENGAGERE HELE SKOLEN I INTERNASJONALT ARBEID

  1. Øke bevissthet: Organiser informasjonssesjoner, workshops eller presentasjoner for å informere skolesamfunnet om viktigheten og fordelene ved internasjonalisering. Fremhev hvordan internasjonale aktiviteter kan forbedre undervisning og læring, fremme kulturell forståelse og tilby nye muligheter for elever og studenter.
  2. Fremme deltakelse: Oppmuntre personalet, elever/studenter og foreldre til å aktivt delta i internasjonalt arbeid.
  3. Samarbeidsprosjekter: Fremme tverrfaglig samarbeid og tverrfaglige prosjekter som inkorporerer internasjonale perspektiver. Oppmuntre lærere til å integrere globale temaer i sine undervisningsplaner og dermed fremme internasjonal bevissthet gjennom hele læreplanen.

Ved å følge disse stegene kan skolen din legge et sterkt grunnlag for planlegging og gjennomføring av et Erasmus+-prosjekt eller andre internasjonale aktiviteter samtidig som du sikrer aktivt engasjement og støtte fra skolelederen og hele skolemiljøet.

Når man søker og velger partnere for Erasmus+-prosjekter, bør skolene vurdere flere viktige faktorer for å sikre et vellykket samarbeid. Her er noen tips for å veilede prosessen:

Når man definerer roller mellom partnere for et Erasmus+-prosjekt, er det viktig å etablere klare ansvarsforhold og sikre effektivt samarbeid.

Her er noen trinn du kan følge for å definere roller effektivt: