Matche søknaden med PCM-metoden

Å bruke tilnærmingen Project Cycle Management (PCM) kan gi et strukturert rammeverk for skoler med liten erfaring med å skrive effektive Erasmus+-søknader. PCM hjelper med å

effektivt planlegge, implementere, overvåke og evaluere prosjekter.

For å effektivt kunne planlegge og implementere EU-prosjekter under Erasmus+, anbefaler vi at skolene følger vår «Train the Trainers Manual». Manualen skal hjelpe de som leder kapasitetsbyggingsprosessen i skolen i internasjonale spørsmål til å styrke kapasiteten til sine kolleger.

Manualen fokuserer på Project Cycle Management (PCM).

Skoler har fleksibiliteten til å velge mellom to måter når det gjelder tilnærming til Project Cycle Management-metoden.

 

Et alternativ er at skolene i utgangspunktet organiserer workshops internt for å bygge sin egen forståelse og kapasitet innen prosjektsyklusledelse. Ved å gjøre det kan de utvikle nødvendig kunnskap, ferdigheter og teknikker for å effektivt administrere prosjekter. Når de har etablert et solid grunnlag, kan de oppsøke internasjonale partnere å samarbeide med i utformingen av prosjektet.

 

Alternativt kan skoler velge å engasjere seg direkte med internasjonale partnere fra begynnelsen. Denne tilnærmingen består i å dele med internasjonale partnere nøkkelelementene som er lært på trenerkurset.

Å bruke tilnærmingen Project Cycle Management (PCM) kan gi et strukturert rammeverk for skoler med liten erfaring med å skrive effektive Erasmus+-søknader. PCM hjelper med å effektivt planlegge, implementere, overvåke og evaluere prosjekter.

Søknadsskjema

Prosjektsyklusledelse

DELTAGENDE ORAGNISASJON

SAMARBEIDSAVTALER

FELLES TEMATISK RAMMEVERK

HVEM VI ER

PRIORITERINGER OG EMNER

HVEM VI ER

PROSJEKTBESKRIVELSE

BEHOVSANALYSE

PROBLEMTRE

MÅLTRE

VIRKNING

OPPFØLGING

PROBLEMTRE

MÅLTRE

LOGISKE RAMMEINDIKATORER

LOGISK RAMMESTRATEGI