Hvordan definere roller når du utarbeider en søknad?

Når man definerer roller mellom partnere for et Erasmus+-prosjekt, er det viktig å etablere klare ansvarsforhold og sikre effektivt samarbeid.

Her er noen trinn du kan følge for å definere roller effektivt:

Partner Description
 1. Tildel partnere til å gi deres organisasjonsprofiler, inkludert bakgrunn, ekspertise og erfaring.
 2. Identifiser en partner med oppgaven med å samle inn relevant informasjon fra hver partner for å fullføre delen med partnerbeskrivelse.
Relevans for programprioriteringer
 1. Sørg for at prosjektet er relevante spesifikke prioriteringer skissert i EU-programmet ved å lese E+ programguiden.
Prosjektbeskrivelse og mål for prosjektet
 1. Gjennomgå prosjektstrategien med partnerne for å sikre en klar og målbar formulering av prosjektmålene.
 2. Fordel oppgaven med å utarbeide prosjektbeskrivelsen mellom partnere.
 3. Tildel seksjoner til partnere basert på deres ekspertise eller fokusområder.
 4. Sørg for koordinering og konsistens på tvers av seksjonene for å skape en sammenhengende prosjektbeskrivelse.
Behovsanalyse
 1. Fordel oppgaven med å gjennomføre en behovsanalyse mellom partnere.
 2. Få partnere til å undersøke og samle relevante data om prosjektets målgrupper eller mottakere.
 3. Hver partner kan fokusere på spesifikke aspekter ved behovsanalysen, og utdype problemtreet av problemer utformet tidligere
Samarbeidsordninger mellom partnere
 1. Diskuter med partnere om rollene, ansvaret og samarbeidsmekanismene i prosjektet.
 2. Hver partner kan gi innspill basert på sitt ekspertiseområde, organisatoriske kapasitet (for eksempel til å være vertskap for aktiviteter) og prosjektroller.
Prosjektaktiviteter
 1. Del oppgaven med å beskrive innholdet i prosjektaktivitetene mellom partnere med utgangspunkt i aktivitetene som skisserer prosjektstrategien.
 2. Sikre koordinering og justering mellom aktivitetene for å lage en sammenhengende prosjektplan.
Virkningen av prosjektet
 1. Samle informasjon om konkret påvirkning/endring av prosjektet på lokalt nivå.
 2. Hver partner kan bidra til å identifisere potensielle resultater og fordeler for målgruppene i hvert land.
Formidling og bærekraft av prosjektet
 1. Be partnerne om å gi informasjon om formidlingsverktøy og -kanaler og oppfølgingsstrategier de kan bidra med
Samlet gjennomgang og redigering


 1. Be partnerne om å gi informasjon om formidlingsverktøy og -kanaler og oppfølgingsstrategier de kan bidra med.

Husk!

Husk at effektivt samarbeid og kommunikasjon er avgjørende gjennom hele prosjektet. Oppmuntre til et åpent og støttende miljø der partnere kan dele ideer, søke hjelp og jobbe sammen for å lykkes med prosjektet.