KOMPASSET

Erasmus+-programmet er en flott mulighet for studenter, lærere og fagfolk til å studere, trene og få erfaring i utlandet. Imidlertid kan det å navigere i programmet være litt overveldende, spesielt for skoler, på grunn av dets kompleksitet og enorme muligheter.

For å hjelpe deg med å holde deg på sporet og få mest mulig ut av din Erasmus+-reise, kan du bruke BE+-kompasset som et nyttig verktøy.

BE+-kompasset er et metaforisk verktøy som hjelper skolen med å finne sin retning og holde fokus på målene sine. Den har fire kardinalpunkter, som representerer hovedaspektene ved å delta i et Erasmus+-prosjekt: Starte reisen, Planlegging av et E+-prosjekt, utforme og starte et Erasmus+-prosjekt og til slutt tilleggsressurser.

Ved å bruke Erasmus+-kompasset kan skolene navigere i programmet med selvtillit og hensikt. De kan vurdere målene sine, planlegge prosjektet, implementere sine initiativer og utnytte programmets støtte og tilleggsressurser. Enten de søker å forbedre utdanningen, faglig utvikling eller interkulturell kompetanse, kan Erasmus+-kompasset veilede dem hvert trinn på veien. Ved hjelp av kompasset kan skolene få mest mulig ut av Erasmus+-programmet og gi elevene og ansatte berikende og transformerende læringsopplevelser.