Verktøykasse for kapsitetsbygging

Å navigere i Erasmus+-programmet kan være en spennende, men likevel utfordrende reise.

For å hjelpe deg med å holde deg på sporet og nå de internasjonale målene til skolen din, har BE+-prosjektet som mål å tilby deg et kart og et kompass for å veilede deg i den vellykkede utviklingen av dine internasjonale aktiviteter.

Erasmus+-kartet gir en oversikt over de ulike mulighetene som er tilgjengelige innenfor programmet. Det inkluderer en rekke utdannings- og mobilitetsmuligheter, for eksempel opplæringskurs, jobbskyggingsperioder, traineeships og undervisningsoppdrag, samt støttetjenester. Med Erasmus+-kartet kan du planlegge reisen din, identifisere mulighetene som stemmer overens med målene dine, og ta informerte beslutninger om din deltakelse i programmet.
BE+-kompasset gir derimot en klar følelse av retning og hensikt. Det hjelper deg å holde fokus på målene dine og navigere i programmet med selvtillit. Kompasset inkluderer fire kardinalpunkter:
  • START REISEN
  • PLANLEGG DITT ERASMUS+ PROSJEKT
  • UTFORMING OG OPPSTART AV ERASMUS+-PROSJEKTET
  • TILLEGGSRESSURSER

Ved å bruke kartet og kompasset sammen kan du navigere i Erasmus+-programmet med selvtillit og hensikt. Du kan planlegge skolereisen, velge aktivitetene og holde fokus på skolens prioriteringer.

Enten du ønsker å planlegge en mobilitet for ansatte eller å begynne å samarbeide med andre europeiske skoler, kan kartet og kompasset veilede deg hvert trinn på veien.

Building capacity for Erasmus + in school education

The European Commission’s support for the production of this website and its content does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project nr. 2020-1-SE01-KA201-077822]

©SERN  2023