Tilleggressurser

Her finner du nyttig materiell og info.

NASJONALE BYRÅER

EU samarbeider med nasjonale byråer for å bringe Erasmus+-programmet så nært deltakerne som mulig.

De nasjonale byråene er basert i medlemsstatene og deres rolle innebærer

 • gi informasjon om Erasmus+
 • velge prosjekter som skal finansieres
 • overvåke og evaluere Erasmus+
 • støtte søkere og deltakere
 • samarbeide med andre nasjonale byråer og EU
 • fremme Erasmus+
 • dele suksesshistorier og beste praksis

ERASMUS+-GUIDEEN

Erasmus+ Program Guide er avgjørende for å forstå Erasmus+. Det gir deltakende organisasjoner og enkeltpersoner en omfattende liste over muligheter som støttes av programmet.

 

Dokumentet gir informasjon om

 

 • prioriteringene til programmet
 • tiltak som støttes
 • tilgjengelig finansiering for ulike tiltak
 • detaljert informasjon om deltakelse

Hvordan søke

Fra Erasmus+ og European Solidarity Corps-siden kan du søke om en eller flere av tiltak som støttes av Erasmus+-programmet og administreres av Erasmus+ National Agencies.

Ordliste