Hvordan finne partnere til prosjektet ditt?

Når man søker og velger partnere for Erasmus+-prosjekter, bør skolene vurdere flere viktige faktorer for å sikre et vellykket samarbeid. Her er noen tips for å veilede prosessen:

Undersøk potensielle partnere

Se etter skoler eller institusjoner som har erfaring innen feltet eller emnet som er relevant for prosjektet ditt. Vurder faktorer som deres tidligere deltakelse i Erasmus+-prosjekter, deres omdømme og deres ressurser.

Nettverks- og samarbeidsplattformer

Bruk nettverksplattformer, både online og offline, for å få kontakt med potensielle partnere. School Education Gateway  og eTwinning er to plattformer spesielt utviklet for å finne Erasmus+-partnere. Delta på relevante konferanser, seminarer og workshops for å møte potensielle samarbeidspartnere ansikt til ansikt.

Kapasitet og forpliktelse

Vurder kapasiteten og forpliktelsen til potensielle partnere til å bidra aktivt til prosjektet. Vurder deres vilje til å investere tid, ressurser og innsats som kreves for vellykket implementering.

Søk støtte fra din kommune

Din kommune kan være en del av transnasjonale nettverk eller ha tvillingbyer.

Søk støtte fra ditt nasjonale byrå

Nasjonale byråer som er ansvarlige for Erasmus+ i ditt land kan gi veiledning og støtte for å finne passende partnere. Ta kontakt med dem for råd, ressurser og anbefalinger.

Tenk på geografisk mangfold

Erasmus+ oppmuntrer til transnasjonalt samarbeid, så vurder å samarbeide med skoler fra forskjellige land. Samarbeid med partnere med ulik bakgrunn kan berike prosjektet ved å bringe ulike perspektiver og erfaringer.

Kompatibilitet og komplementaritet

Vurder kompatibiliteten og komplementariteten til potensielle partnere. Se etter partnere hvis styrker og ekspertise utfyller din egen, noe som muliggjør et godt samarbeid. Vurder innretting av verdier, undervisningstilnærminger og utdanningssystemer.

Prioriter kvalitet fremfor kvantitet

Selv om det kan være fristende å samarbeide med en rekke institusjoner, er det avgjørende å prioritere kvalitet fremfor kvantitet. Fokuser på å etablere noen få sterke partnerskap som samsvarer tett med prosjektmålene dine i stedet for å spre ressurser tynt på flere samarbeid.

Gjennomfør et foreløpig møte

Før du avslutter partnerskap, gjennomføre et foreløpig møte (personlig eller virtuelt) for å diskutere prosjektmål, roller og ansvar, og avklare eventuelle tvil eller bekymringer. Dette møtet vil bidra til å vurdere kompatibiliteten og forpliktelsen til potensielle partnere.

Husk!

Husk at suksessen til et Erasmus+-prosjekt ofte avhenger av effektivt samarbeid og partnerskap. Ta deg tid til å gjennomføre grundige undersøkelser og gjennomgang for å sikre utvalget av partnere som deler din visjon og forpliktelse til pedagogisk fortreffelighet.