Oppdag destinasjonen

Se de korte videoene for å lære mer om Erasmus+-programmet

Hva er Erasmus+

Prioriteringene

Erasmus+ er et fleksibelt program med ulike alternativer som kan støtte prosjekter av ulik størrelse. For å få mest mulig ut av det, fokuser på skolens mål og vurder hvordan hver mulighet som tilbys av Erasmus+ kan bidra til dem.

Reis til utlandet med Erasmus+

Erasmus+ KA1, også kjent som Key Action 1, gir muligheter for skoler og utdanningsorganisasjoner til å delta i internasjonale prosjekter og utvekslinger. Hovedmålet med KA1 er å fremme samarbeid, læring og mobilitet blant studenter og ansatte.

Slik fungerer det:

Key Action 1 oppmuntrer til mobilitet for studenter, lærere og andre ansatte. Det betyr at folk fra en skole kan reise til et annet land og bli der i en viss periode, vanligvis noen uker eller måneder. Under oppholdet kan de delta på undervisning, delta i workshops eller delta i ulike pedagogiske aktiviteter.

Deltakerne får en sjanse til å lære om ulike kulturer, språk og utdanningssystemer. De kan dele sine egne erfaringer og kunnskap med andre. Dette bidrar til å utvide deres perspektiver og få nye ferdigheter.

Erasmus+ KA1 gir økonomisk støtte til mobilitetsaktivitetene. Denne finansieringen dekker reisekostnader, opphold og en del av de daglige utgiftene. Det gjør det lettere for skolene å delta i internasjonale prosjekter uten å legge store byrder på budsjettene.

Samlet sett oppfordrer Erasmus+ KA1 skoler til å samarbeide, lære av hverandre og oppleve ulike kulturer gjennom student- og personalmobilitet. Det fremmer internasjonal forståelse og samarbeid samtidig som det gir økonomisk støtte til disse utdanningsmulighetene.

Arbeid sammen med europeiske likemenn

Erasmus+ KA2, også kjent som Key Action 2, støtter samarbeid og innovasjon innen utdanningsfeltet. Det lar skoler og utdanningsorganisasjoner samarbeide om prosjekter som tar sikte på å forbedre undervisningsmetoder, utvikle nytt undervisningsmateriell og forbedre kvaliteten på utdanningen generelt.

 

Slik fungerer det:

 

Skoler eller utdanningsinstitusjoner fra forskjellige land danner partnerskap eller grupper for

å samarbeide om konkrete prosjekter. Disse prosjektene kan fokusere på et bredt spekter av emner, for eksempel digitale ferdigheter, inkluderende utdanning, miljømessig bærekraft eller kreativitet (se prioriteringene til Erasmus+),

 

Prosjektutvikling: De deltakende skolene jobber sammen for å utvikle innovative og effektfulle prosjekter. De identifiserer felles utfordringer innen utdanning og kommer med kreative løsninger. Dette kan innebære å lage nytt undervisningsmateriell, utforme pedagogiske aktiviteter eller implementere nye tilnærminger til læring.

Implementering og testing: Når prosjektet er utviklet, implementerer og tester skolene ideene sine i ekte utdanningsmiljøer. De prøver ut de nye undervisningsmetodene eller materialene og samler tilbakemeldinger fra elever og lærere. Dette bidrar til å avgrense og forbedre prosjektresultatene.

Formidling og deling: Skolene deler sine prosjektresultater, erfaringer og beste praksis med andre skoler og utdanningsorganisasjoner. De kan organisere konferanser, workshops eller nettplattformer for å vise frem arbeidet sitt. Denne deling av kunnskap og ekspertise bidrar til den generelle forbedringen av utdanning over hele Europa.

Erasmus+ KA2 gir økonomisk støtte til prosjektaktivitetene. Denne finansieringen dekker prosjektledelseskostnader, personalopplæring, reiseutgifter og andre relaterte utgifter. Det hjelper skoler med å implementere innovative prosjekter uten å belaste budsjettene.

Samlet sett er Erasmus+ KA2 et program som oppmuntrer skoler til å samarbeide, utvikle innovative prosjekter og dele sin kunnskap og erfaringer med andre utdanningsinstitusjoner. Den støtter forbedring av utdanning ved å fremme samarbeid, innovasjon og utveksling av beste praksis.