Ytterligare resurser

Här hittar du användbart material och info.

NATIONELLA PROGRAMKONTOR

EU samarbetar med de nationella programkontoren för att se till att Erasmus+-programmet kommer så nära deltagarna som möjligt.

De nationella programkontoren är baserade i medlemsstaterna och i deras uppdrag ingår att:

 • Informera om Erasmus+
 • Välja ut projekt som ska finansieras
 • Följa upp och utvärdera Erasmus+
 • Stötta sökande och deltagare
 • Samarbeta med andra nationella programkontor och EU
 • Marknadsföra Erasmus+
 • Sprida framgångsrika exempel

HANDLEDNINGEN FÖR ERASMUS+

Programhandledningen för Erasmus+ ger en heltäckande och detaljerad beskrivning av Erasmus+programmen.

 

Dokumentet innehåller information om

 

 • Programmets prioriteringar
 • Vilka aktiviteter som kan finansieras
 • Vilka medel som finns tillgängliga för olika åtgärder
 • Detaljerad information om vilka som får delta

HUR MAN ANSÖKER

På sidan Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan du ansöka om en eller flera av de insatser som stöds av Erasmus+-programmet och som handläggs av det nationella programkontoret för Erasmus+ i respektive land.

Ordlista