Hur hittar du partners för ditt projekt?

När skolorna söker och väljer partner för Erasmus+-projekt bör de beakta flera viktiga faktorer för att säkerställa ett framgångsrikt samarbete. Här följer några tips:

 Potentiella partners

Leta efter skolor eller institutioner som har erfarenhet inom området eller ämnet som är relevant för ditt projekt. Tänk på faktorer som deras tidigare deltagande i Erasmus+-projekt, och vilken tid de avsätter och är beredda att avsätta i projektet.

 Nätverks- och samarbetsplattformar

Använd nätverksplattformar, både online och offline, för att få kontakt med potentiella partners. School Education Gateway och eTwinning är två plattformar som är särskilt utformade för att hitta Erasmus+-partner. Delta i relevanta konferenser, seminarier och workshops för att träffa potentiella samarbetspartners.

Kapacitet och engagemang 

Utvärdera potentiella partners kapacitet och engagemang utifrån deras villighet att  investera tid, resurser och ansträngning för att både planera och genomföra projektet

Dra nytta av din kommuns etablerade internationella kontakter

Din kommun har inte sällan redan upparbetade internationella kontakter genom aktiva nätverk eller vänorter. Dra nytta av dessa!

De nationella programkontor som ansvarar för Erasmus+ i ditt land kan ge vägledning och stöd för att hitta lämpliga partners. Kontakta dem för råd, resurser och rekommendationer.

Tänk på geografisk spridning:

Erasmus+ uppmuntrar transnationellt samarbete, så överväg att samarbeta med skolor från så geografiskt och kulturellt olika länder som möjligt. Att samarbeta med partners från vitt skilda skolsystem berikar dessutom projektet genom att ge oväntade perspektiv och erfarenheter.

 Förenlighet och komplementaritet

Bedöma potentiella partners kompatibilitet och komplementaritet. Leta efter partners vars styrkor och expertis kompletterar dina egna, vilket möjliggör ett gott samarbete. Var samtidigt beredd på att behöva ta hänsyn till era olika värderingar, undervisningsmetoder och utbildningssystem.

Prioritera kvalitet framför kvantitet

Även om det kan vara frestande att samarbeta med många institutioner är det viktigt att prioritera kvalitet framför kvantitet. Fokusera på att etablera några starka partnerskap som ligger nära dina projektmål snarare än att sprida resurser tunt över många samarbeten.

Genomför ett preliminärt möte

Innan du slutför ett partnerskap och skickar in din ansökan, se till att träffa dina partners, helst IRL eller åtminstone digitalt för att diskutera projektmål, roller och ansvarsområden. Detta möte kommer att bidra till att bedöma potentiella partners engagemang och reda ut eventuella tvivel och potentiella hinder.

Kom ihåg!

Kom ihåg att ett framgångsrikt Erasmus+-projekt grundar sig i ett gott och positivt samarbete och gemenskap. Ta dig därför tid att välja partners med omsorg och säkerställ att ni delar visioner och engagemang kring skolutvecklingsfrågor.