Matcha projektansökan och projektcykelmetoden

Att matcha projektcykelmetoden med en Erasmus+-ansökan kan vara till stor hjälp för skolor med begränsad erfarenhet av projektledning.

För att effektivt planera och genomföra EU-projekt inom Erasmus+ rekommenderar vi att skolorna följer vår guide “Train the Trainers”. Guiden vänder sig till de som leder kapacitetsuppbyggnadsprocessen inom en skola/organiation med fokus på internationalisering.

Guiden bygger på projektcykelmetoden (Project Cycle Management).

Skolor kan närma sig metoden utifrån två perspektiv.

 

Ett sätt är att skolan anordnar interna workshops för att  bygga upp sin egen förståelse och kapacitet inom projektcykelhantering. Genom att göra det kan de utveckla nödvändig kunskap, färdigheter och tekniker för att effektivt hantera projekt. När de har etablerat en solid grund kan de sedan söka internationella partners att samarbeta med i formuleringen av projektet.

 

Alternativt kan skolor välja att direkt samarbeta med internationella partners från början. Detta tillvägagångssätt består i att tillsammans med sina partners ta del av de viktigaste komponenterna i en projektcykel.

Projektcykelmetoden erbjuder ett strukturerat tillvägagågnssätt för att skriva Erasmus+ ansökningar, vilket kan vara särskilt gynnsamt för skolor med begränsad eller ingen erfarenhet av internationellt projektarbete. Metoden har urformats för att effektivt planera, genomföra, följa upp och utvärdera projekt.

Ansökningsformulär

Projektcykelmetoden

DELTAGANDE ORGANISATION

SAMARBETSAVTAL

GEMENSAMT TEMATISK RAMVERK

VILKA ÄR VI

PRIORITERINGAR OCH ÄMNEN

VILKA ÄR VI

PROJEKTBESKRIVNING

BEHOVSANALYS

PROBLEMTRÄD

MÅLTRÄD

EFFEKT

FÖLJA UPP

PROBLEMTRÄD

MÅLTRÄD

INDIKATORER

LOGISKT RAMVERK