Utforma och genomföra ditt Erasmus+-projekt

Utformningen av ett Erasmus+-projekt kräver ett praktiskt och strukturerat tillvägagångssätt för att det ska bli framgångsrikt. Använd det du lärt dig och utvecklat under workshopparna om projektcykelhantering för att utarbeta din projektansökan.

När förslaget är godkänt, följ stegen för projektstart!

Att matcha projektcykelmetoden med en Erasmus+-ansökan kan vara till stor hjälp för skolor med begränsad erfarenhet av projektledning.

Gör så här:

Så här startar du ditt projekt

Grattis till ditt beviljade Erasmus+-projekt!

 

Nu är det viktigt att ha fokus på de första stegen i genomförandet av projektet.