KOMPASSEN

Erasmus+ är en fantastisk möjlighet för studenter, lärare och yrkesverksamma att studera, praktisera och skaffa sig erfarenhet utomlands. Det kan dock vara lite svårt att navigera i programmet, särskilt för skolor, på grund av dess komplexitet och stora möjligheter.För att hålla er på rätt spår och få ut så mycket som möjligt av er Erasmus+-resa kan ni använda BE+-kompassen som ett användbart verktyg.BE+-kompassen är ett metaforiskt verktyg som hjälper skolan att hitta rätt och hålla fokus på sina mål. Den har fyra väderstreck som representerar de viktigaste aspekterna av att delta i ett Erasmus+-projekt: Starta resan, Planera ett E+-projekt, Utforma och starta ett Erasmus+-projekt och slutligen Ytterligare resurser.

Genom att använda Erasmus+ kompass kan skolorna navigera i programmet med tillförsikt och målmedvetenhet. De kan bedöma sina mål, planera sitt projekt, genomföra sina initiativ och dra nytta av programmets stöd och ytterligare resurser. Oavsett om de vill förbättra sin utbildning, kompetensutveckling eller interkulturella kompetens kan Erasmus+ kompass vägleda dem hela vägen. Med hjälp av kompassen kan skolorna få ut mesta möjliga av Erasmus+-programmet och ge sina elever och sin personal berikande och omvälvande inlärningserfarenheter.