En verktygslåda för kapacitetsuppbyggnad

Att utforska Erasmus+-programmet kan vara både spännande och samtidigt en utmanande upptäcktsfärd.
För att hjälpa dig att hålla kurs och nå er skolas målsättningar har vi inom BE+-projektet tagit fram en karta och en kompass som kan lotsa dig genom din internationaliseringsresa.

Erasmus+-kartan ger en översikt över de olika möjligheter som programmet erbjuder. Erasmus+ gör det möjligt att söka för mobilitetsaktiviteter i hela Europa, tex  kurser, jobbskuggning, praktik och undervisningsuppdrag. Med Erasmus+-kartan får du stöd att planera din resa, hitta de möjligheter som ligger i linje med dina mål och fatta välgrundade beslut om ditt deltagande i programmet.
BE+-kompassen, å andra sidan, ger en tydlig känsla av riktning och syfte, vilket hjälper dig att hålla fokus på dina mål och nogrannt navigera i programmet. Kompassen innehåller fyra punkter:
  • HÄR BÖRJAR RESAN
  • PLANERA DITT ERASMUS+-PROJEKT
  • UTFORMA OCH SÄTT IGÅNG DITT ERASMUS+-PROJEKT
  • YTTERLIGARE MATERIAL

Med kartan och kompassen kan du navigera  Erasmus+-programmet tryggt och målmedvetet. Du får vägledning i att välja aktiviteter samtidigt som du håller fokus på skolans behov och målsättning. Oavsett om du planerar mobilitetsaktiviteter för dig och dina kollegor eller vill inleda ett samarbete med andra skolor och utbildningsinstitutioner i Europa kan  kan kartan och kompassen vägleda dig längst varje varje steg på vägen.

Building capacity for Erasmus + in school education

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det. [Project nr. 2020-1-SE01-KA201-077822]

©SERN  2023